« Je  suis  venu ,  non  pour  juger  le  monde ,  mais  pour  le  sauver »

Tatàl nostru (Notre Père en roumain)

Un-drapeau-roumanie

Partagez :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
> téléchargez Notre-Père-en-roumain

 

Tatàl nostru, Care esti în ceruri, sfinteascà-se numele Tàu;

vie împàratia Ta;

facà-se voia Ta, precum în cer asa si pe pàmânt.

Pâinea noastrà cea spre fiintà dà-ne-o nouà astàzi,

si ne iartà nouà gresealele noastre, precum si noi iertàm gresitilor nostri;

si nu ne duce pe noi în ispità,

ci ne izbàveste de cel viclean,

Cà a Ta este împàràtia, puterea si slava, a Tatàlui, si a Fiului, si a Sfântului Duh, acum si pururea si în vecii vecilor : Amin!